Thông tin văn bản
Báo cáo số 60/QÐ-TTg ngày 16/01/2017

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Số ký hiệu: 60/QÐ-TTg Ngày ban hành: 16/01/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 60QDTTg2017. Quyet dinh 60.QÐ-TTg.pdf