Thông tin văn bản
Quyết định số 2021/QĐ-UBND. ngày 15/09/2020 QĐ Kiện toàn Hội đồng xét, cử đào tạo cán bộ ngành y tế theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2020
Số ký hiệu: 2021/QĐ-UBND. Ngày ban hành: 15/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ Kiện toàn Hội đồng xét, cử đào tạo cán bộ ngành y tế theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2020
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2021.qdub.signed.pdf