Thông tin văn bản
Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 19/06/2019 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019 gửi Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 202/BC-UBND Ngày ban hành: 19/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2019 gửi Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 202.bc.signed.pdf