Thông tin văn bản
Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 08/04/2019 Giao diện tích 145,0 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới Quốc lộ 22B cho cho Chủ tịch UBND xã Thạnh Tây để quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013).
Số ký hiệu: 833/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Giao diện tích 145,0 m2 đất thuộc quy hoạch lộ giới Quốc lộ 22B cho cho Chủ tịch UBND xã Thạnh Tây để quản lý (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Đất đai năm 2013).
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 833.qd.PDF