Thông tin văn bản
Văn bản số 490/VP-KGVX ngày 19/01/2021 sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Số ký hiệu: 490/VP-KGVX Ngày ban hành: 19/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 44/2020/TT-BTTTT ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122141125.zip