Thông tin văn bản
Văn bản số 5156/VP-KGVX ngày 18/07/2022 Sao gửi các Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN, số 1252/QĐ-BKHCN, số 1253/QĐ-BKHCN, số 1254/QĐ-BKHCN, số 1255/QĐ-BKHCN
Số ký hiệu: 5156/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi các Quyết định số 1251/QĐ-BKHCN, số 1252/QĐ-BKHCN, số 1253/QĐ-BKHCN, số 1254/QĐ-BKHCN, số 1255/QĐ-BKHCN
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719140409.zip