Thông tin văn bản
Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1595/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1595.qd.signed.pdf