Thông tin văn bản
Văn bản số 5767/VP-KSTT ngày 05/12/2017

Về việc : Sao gửi văn bản Nghị quyết số 122/NQ-CP

Số ký hiệu: 5767/VP-KSTT Ngày ban hành: 05/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi văn bản Nghị quyết số 122/NQ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5767VPKSTT2017.rar