Thông tin văn bản
Văn bản số 7854/VP-NCPC ngày 23/10/2020 sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BCT của Bộ Công thương.
Số ký hiệu: 7854/VP-NCPC Ngày ban hành: 23/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 27/2020/TT-BCT của Bộ Công thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201024081957.zip