Thông tin văn bản
Văn bản số 4295/VP-KTTC ngày 22/06/2020 Sao gửi Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2020 của BCĐ 389 quốc gia
Số ký hiệu: 4295/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 251/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2020 của BCĐ 389 quốc gia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200624162850.zip