Thông tin văn bản
Công văn số 1234/UBND-TD ngày 17/06/2019 về việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài theo kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của thanh tra chính phủ
Số ký hiệu: 1234/UBND-TD Ngày ban hành: 17/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: về việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, kéo dài theo kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của thanh tra chính phủ
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1234.ub.signed.pdf