Thông tin văn bản
Văn bản số 4490/VP-KT ngày 29/05/2023 sao gửi Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Kiểm toán nhà nước.
Số ký hiệu: 4490/VP-KT Ngày ban hành: 29/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 của Kiểm toán nhà nước.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530143459.zip