Thông tin văn bản
Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 02/05/2019 Bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác CCHC giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 150/BC-UBND Ngày ban hành: 02/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Bổ sung theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về công tác CCHC giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 150.bc.PDF