Thông tin văn bản
Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015

Ban hành Quy định việc đấu thầu lực chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 35/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/07/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định việc đấu thầu lực chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 352015QDUBND2015.doc