Thông tin văn bản
Báo cáo số 426/BC-UBND ngày 25/11/2019 Sơ kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu: 426/BC-UBND Ngày ban hành: 25/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Sơ kết thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 426.bc.signed.pdf