Thông tin văn bản
Văn bản số 5067/VP-KGVX ngày 17/09/2018 Về việc : (CKS) Sao gửi NĐ số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y
Số ký hiệu: 5067/VP-KGVX Ngày ban hành: 17/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : (CKS) Sao gửi NĐ số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5067.rar