Thông tin văn bản
Công văn số 5415/VP-VHXH ngày 05/09/2019 Sao gửi văn bản Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu: 5415/VP-VHXH Ngày ban hành: 05/09/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5415VP-VHXH.rar