Thông tin văn bản
Văn bản số 2159/VP-KTTC ngày 01/04/2020 Sao gửi Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2159/VP-KTTC Ngày ban hành: 01/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200406101914.zip