Thông tin văn bản
Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 970/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 970.qd.PDF