Thông tin văn bản
Văn bản số 3332/VP-KTTC ngày 14/05/2020 sao gửi Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 3332/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 32/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520084747.zip