Thông tin văn bản
Văn bản số 1102/VP-VHXH ngày 25/02/2020 sao gửi Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 1102/VP-VHXH Ngày ban hành: 25/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/2/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200225145415.zip