Thông tin văn bản
Văn bản số 2612/UBND-KGVX ngày 26/10/2018 Đôn đốc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm
Số ký hiệu: 2612/UBND-KGVX Ngày ban hành: 26/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Đôn đốc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục, an toàn thực phẩm
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2612.ub.PDF