Thông tin văn bản
Văn bản số 2750/VP-VX ngày 07/07/2016

góp ý kiến xây dựng cơ chế cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 2750/VP-VX Ngày ban hành: 07/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

góp ý kiến xây dựng cơ chế cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2750VPVX2016.rar