Thông tin văn bản
Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 24/09/2019 Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doạnh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 2058/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra vệc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doạnh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2058.qd.signed.pdf