Thông tin văn bản
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013

Số ký hiệu: 23/NQ-HĐND Ngày ban hành: 12/07/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Về giao biên chế công chức, viên chức sự nghiệp năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 23NQHDND2013.doc