Thông tin văn bản
Văn bản số 663/VP-NC ngày 02/02/2018

Về việc : sao gửi Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

Số ký hiệu: 663/VP-NC Ngày ban hành: 02/02/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30/11/2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 663VPNC2018.rar