Thông tin văn bản
Văn bản số 9753/VP-KTTC ngày 29/12/2020 sao gửi Quyết định số 5227/QĐ-BNN-KH ngày 24/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Số ký hiệu: 9753/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 5227/QĐ-BNN-KH ngày 24/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210108140448.zip