Thông tin văn bản
Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 22/09/2016

Về giao biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Số ký hiệu: 30/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/09/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về giao biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 302016NQHDND2016.doc