Thông tin văn bản
Văn bản số 5513/VP-KT ngày 18/08/2021 Sao gửi Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 5513/VP-KT Ngày ban hành: 18/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825151032.zip