Thông tin văn bản
Văn bản số 4050/VP-KSTTHC ngày 15/05/2023 sao gửi Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Số ký hiệu: 4050/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 15/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Chỉ thị số 733/CT-BGDĐT ngày 10/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230530150436.zip