Thông tin văn bản
Văn bản số 1117/VP-KT ngày 14/02/2023 Sao gửi Quyết định số 10/QĐ-BGTVT
Số ký hiệu: 1117/VP-KT Ngày ban hành: 14/02/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 10/QĐ-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230227111951.zip