Thông tin văn bản
Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 08/04/2019 Kế hoạch Bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm 2019
Số ký hiệu: 671/KH-UBND Ngày ban hành: 08/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 671.ub.PDF