Thông tin văn bản
Văn bản số 2661/VP-KT ngày 21/04/2022 sao gửi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 2661/VP-KT Ngày ban hành: 21/04/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220504145245.zip