Thông tin văn bản
Văn bản số 1218/VP-KGVX ngày 28/02/2022 sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1218/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 11/2022/TT-BTC ngày 21/02/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220301090733.zip