Thông tin văn bản
Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Số ký hiệu: 186/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 186 ub.signed.pdf