Thông tin văn bản
Văn bản số 671/VP-NC ngày 27/01/2022 sao gửi Quyết định số 91/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 671/VP-NC Ngày ban hành: 27/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 91/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220207092812.zip