Thông tin văn bản
Báo cáo số 426/QÐ-TTCP ngày 28/02/2017

Về việc: công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN

Số ký hiệu: 426/QÐ-TTCP Ngày ban hành: 28/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực QLNN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 426QDTTCP2017.PDF