Thông tin văn bản
Văn bản số 8920/VP-KT ngày 27/12/2021 Sao gửi Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
Số ký hiệu: 8920/VP-KT Ngày ban hành: 27/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211229141503.zip