Thông tin văn bản
Văn bản số 1383/VP-KTTC ngày 15/03/2019 (CKS)thực hiện Công văn số 1025/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 1383/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS)thực hiện Công văn số 1025/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1383.rar