Thông tin văn bản
Văn bản số 301/VP-KT ngày 12/01/2021 sao gửi Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 301/VP-KT Ngày ban hành: 12/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210114152804.zip