Thông tin văn bản
Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 42/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/11/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 42.qd.PDF