Thông tin văn bản
Văn bản số 9639/VP-KSTTHC ngày 12/12/2022 Sao gửi văn bản Công văn số 6203/BNV-CCHC
Số ký hiệu: 9639/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 12/12/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản Công văn số 6203/BNV-CCHC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221215155133.zip