Thông tin văn bản
Văn bản số 4083/VP-KGVX ngày 07/06/2022 sao gửi các Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số số 04/2022/TT-BKHCN, số 05/2022/TT-BKHCN, số 06/2022/TT-BKHCN, số 07/2022/TT-BKHCN cùng ngày 31/5/2021 và số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022
Số ký hiệu: 4083/VP-KGVX Ngày ban hành: 07/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi các Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ số số 04/2022/TT-BKHCN, số 05/2022/TT-BKHCN, số 06/2022/TT-BKHCN, số 07/2022/TT-BKHCN cùng ngày 31/5/2021 và số 08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220609150742.zip