Thông tin văn bản
Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 26/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2021 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 26 qppl1.signed.pdf