Thông tin văn bản
Báo cáo số 299/UBND-NC ngày 01/02/2021 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 299/UBND-NC Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 299 ub.signed.pdf