Thông tin văn bản
Văn bản số 2811/VP-VX ngày 11/07/2016

Về việc : Sao gửi 93 QĐ 2186,2188,2189

Số ký hiệu: 2811/VP-VX Ngày ban hành: 11/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi 93 QĐ 2186,2188,2189

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2811VPVX2016.rar