Thông tin văn bản
Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

bãi bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 39/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/11/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

bãi bỏ Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 392017QDUBND2017.pdf