Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 31/07/2020 Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.
Số ký hiệu: 07/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết KH17: Về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024.
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 07-2020-NQ-HDND- BANG GIA DAT - KH17.pdf