Thông tin văn bản
Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 28/07/2014

V/v giao chỉ tiêu biên chế năm 2014 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

Số ký hiệu: 1710/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/07/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v giao chỉ tiêu biên chế năm 2014 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 1710QDUBND2014.doc