Thông tin văn bản
Văn bản số 5271/VP-KGVX ngày 21/06/2023 sao gửi Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chấm thi và công tác thanh tra chấm thi, thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Số ký hiệu: 5271/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1674/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác chấm thi và công tác thanh tra chấm thi, thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230626103459.zip